Goossens: ter inspiratie

conceptvoorstel corporate identity_ landingspage

Goossens:

Een voorstel voor een stevige(r) positionering

De basis voor een onderscheidende en aansprekende huisstijl is een woord- of beeldmerk dat een signalerend karakter heeft, de juiste associaties oproept bij de doelgroep / markt en bruikbaar is op tal van communicatiemiddelen –van businesscard tot autosigning.

Kleurgebruik, lettertype en de wijze waarop alle onderdelen samenvallen zijn daarbij bepalend.

Het huidige beeldmerk:

Ik wil graag, ter inspiratie, een alternatief concept beeldmerk voorstellen.

Een beeldmerk, dat een stevig(er) fundament kan leggen en bij kan dragen aan een succesvolle business voor ‘Goossens Gas-service en Loodgietersbedrijf’. Een bedrijfsnaam, die (als je het mij zou vragen) nu vooral duidelijk maakt wat Goossens ‘doet’ –maar niet wat dat oplevert.

En dat laatste is toch meest belangrijke voor een consument: “Wat héb ik eraan?”

Met dat uitgangspunt in gedachten, wil ik graag een alternatieve aanpak landingspagina internetsite presenteren (zie hieronder). Ik zou zeggen: laat je gedachten er eens over gaan.

En… als mijn aanpak en denkrichting aanspreekt: Ik maak graag nader kennis om te laten zien wat ik voor Goossens kan betekenen!

Vriendelijke groet,
Tony van Ierland

(N.B.: Al het hier gedemonstreerde is onder embargo: er rusten auteursrechten op, naar Nederlands recht. Overname in welke vorm dan ook is niet toegestaan).