Privacybeleid

Newtone. Designing You. (hierna te noemen ‘Newtone’) bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt voor haar klanten aansprekende communicatiemiddelen (hierna te noemen: ‘Diensten’) die zorgen voor impact én response.

De Diensten van Newtone zijn gericht op organisaties, ondernemingen en ondernemers. Toch worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer of van jou als contactpersoon namens de onderneming of organisatie. Newtone neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Newtone altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement legt Newtone uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel.

1. Wie is Newtone?

Newtone. Designing You. is gevestigd aan de Berg en Dalseweg 253 6522 BL te Nijmegen, en staat onder nr. 67970443 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel centraal Gelderland.

Newtone bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt aansprekende off en online communicatiemiddelen die zorgen voor impact én response. Daarnaast biedt Newtone een hostingplatform en -diensten voor elke door haar ontwikkelde internettoepassing.

2. Welke informatie wordt door Newtone verzameld en verwerkt?

Hosting / Hostingaccount

Wanneer je een hostingabonnement afneemt door middel van een Overeenkomst tot Hosting (zie ‘Projectvoorwaarden Hosting’ > maakt Newtone een account op maat aan met gebruikersnaam en wachtwoord waardoor je toegang krijgt tot jouw Account. In het Account kun je jouw documenten inzien en verder gaan met het genereren van een nieuwe documenten.

Toelichting

Bij het aanmaken van een Account worden de volgende gegevens aangemaakt en opgeslagen:

 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. Bedrijfsnaam;
 4. Adres;
 5. Telefoonnummer;
 6. E-mailadres;
 7. Gebruikersnaam;
 8. Wachtwoord
 9. Betalingsgegevens

Wanneer je online een Account online via de Website hebt gegenereerd, kun je doorgaan naar de betaalomgeving om een abonnement af te sluiten. Om de betaling te voltooien dien je jouw betaalgegevens in te vullen. Welke betaalgegevens je precies verstrekt aan Newtone hangt af van de betaalmethode die je hebt gekozen in de betaalomgeving. De betaalmethodes die Newtone biedt is: iDeal;

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website en de Diensten van Newtone optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Diensten te beveiligen) heeft Newtone bepaalde informatie nodig. Newtone verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van de Website en de Diensten.

Toelichting

Newtone verzamelt de volgende informatie over jouw gebruik:

 1. de pagina’s die je op de Website bezoekt en hoe lang je op deze pagina’s blijft;
 2. hoe je op de Website bent gekomen;
 3. je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen);
 4. het ClientID (een uniek nummer waaraan een individuele gebruiker, apparaat of browser kan worden herkend);
 5. het type en versie browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken);
 6. de taal waarin je browser is ingesteld;
 7. de resolutie van je beeldscherm (een beeldscherm bestaat uit pixels. Het aantal pixels op een beeldscherm bepaalt (mede) de scherpte van het beeld. De resolutie zegt wat over het aantal pixels van een beeldscherm)
 8. of JavaScript is ingeschakeld;
 9. het computersysteem dat je gebruikt.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Newtone ze?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Newtone cookies.

Toelichting

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Newtone maakt uitsluitend gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de door jou specifiek gevraagde Diensten, waaronder het aan jou beschikbaar maken van de Website, of van cookies die gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Diensten en de Website van Newtone. Deze cookies hebben geen of een gering gevolg voor de privacy van de gebruikers van de Website en de Diensten van Newtone. Daarom hoeft Newtone geen toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

4. Voor welke doeleinden zal Newtone informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

Newtone zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Om jouw gebruik van de Diensten mogelijk te maken, waaronder het genereren van documenten t.b.v. een internettoepassing onder het Content Management Systeem ‘WordPress’, het geven van advies en ondersteuning en het beschikbaar maken van de Hosting Accountomgeving;
 2. Om je informatie toe te zenden omtrent de (afgenomen) Diensten van Newtone en om te reageren op vragen en/of klachten;
 3. Om (geanonimiseerde) statistische gegevens op te stellen over jouw gebruik van de Website en de Diensten;
 4. Om de Website en de Diensten aan te passen en te verbeteren;
 5. Om misbruik van de Diensten te kunnen signaleren;
 6. Om jouw gegevens te verstrekken aan derden om de Diensten te verrichten, of indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Ondersteuning

Om je tijdens je gebruik van de Diensten te kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer je via een E-mailbericht een vraag stelt, gebruiken we gegevens over jouw gebruik van de Website.

Statistiek en verbetering

Newtone gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Diensten. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens). Daarnaast houdt Newtone bezoekgegevens bij om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de Website te meten. Hierdoor kan de inrichting van de Website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

E-mailing / Nieuwsbrief

Newtone wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Newtone dat aan jou laten weten. Ook kan Newtone je op de hoogte houden van acties. Bij het aanmaken van een Account en daarna kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Newtone.

Mocht je geen nieuwsbrief (meer) van Newtone willen ontvangen, dan kun je je afmelden via je Account. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke nieuwsbrief die door Newtone aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden

Newtone kan jouw gegevens verstrekken aan derden voor zover dat nodig is voor het verlenen van de Diensten, of voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Zo kan Newtone bijvoorbeeld jouw gegevens verstrekken aan payment service providers om de betaling uit te voeren.

Ten slotte kan Newtone jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Externe links 

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van Newtone verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Newtone heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Dit Privacy Statement van Newtone heeft alleen betrekking op jouw gegevens die via de Website en de Diensten zijn verkregen. Newtone accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Newtone jouw persoonlijke informatie?

Newtone zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Toelichting

Om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerken heeft Newtone de volgende maatregelen genomen:

a. SSL – de communicatie met Newtone gaat via een beveiligde en versleutelde verbinding
b. Encryptie van je wachtwoord – je wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen

6. Doorgifte naar landen buiten EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden verwerkt op servers van door Newtone ingeschakelde bedrijven. In sommige gevallen zijn die servers buiten de Europese Economische Ruimte gelegen. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, maakt Newtone gebruik van de EU standard contractual clauses om jouw privacy te beschermen.

7. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt zelf de gegevens die zijn opgeslagen in jouw Account Omgeving inzien en aanpassen. Newton verstrekt daartoe op aanvraag of bij aanmaking van een hostingaccount (afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm Hosting) een gebruikersnaam en wachtwoord.Als je de gegevens wil inzien die Newtone over jou heeft vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar hosting@newtone.online. Newtone zal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt ingezien naar aanleiding van jouw inzageverzoek, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onvolledig zijn, kun je een verzoek hiertoe doen bij Newtone via hosting@newtone.online.  Je kunt verzoeken dat Newtone jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Newtone zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien Newtone je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom jouw verzoek wordt afgewezen.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via directe berichtgeving aan jou.

9. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan hosting@newtone.online.

Pixel + Paperperfect Creative Communication

Creatieve communicatie die zonder omwegen doet waarvoor ze bedoeld is: Aandacht vragen en informeren. Prikkelen en motiveren. Of overtuigen en verkopen.

Maar áltijd tenminste behagen.

Dat maakt Newtone –al ruim 20 jaar– met succes voor uiteenlopende bedrijven en organisaties. Resultaatgericht, met kennis van zaken en rekening houdend met uw budget.

Wedden… dat we dat ook voor u kunnen?

Newtone. Designing You.

Pixel + Paperperfect Creative Communication

T: +31 6 53 193 133
Berg en Dalseweg 253
6522 BL Nijmegen

Newtone. Designing You. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gelderland onder nr. 67970443
BTW nr.: NL001872131B85

Contact

Bel Tony van Ierland voor een kennismaking op 06 53 193 133. Of → stuur een berichtje.
Newtone designing you E-mail icon